Institutul Justiției Constituționale

Materialele Conferintei științifico-practice naționale din 13 octombrie 2023 „Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională”

Colegiul de redacție:

Adresa redacției: str-la Andrei Doga nr.4. Cod postal: MD-2024. mun. Chișinău, Republica Moldova.

Date de contact a redacției: tel.mobil: 078824719, e-mail: institutjustconst@gmail.com

KUCIUK Valeriu, dr în drept, lector universitar, redactor-șef, Republica Moldova

IACUB Irina, dr în drept, conferențiar universitar, redactor-adjunct,
Republica Moldova

COSTACHI Gheorghe, dr hab în drept, profesor universitar, academician,
Republica Moldova

AVORNIC Gheorghe, dr hab în drept, profesor universitar, Republica Moldova

BUJOR Valeriu, dr în drept, profesor universitar, Republica Moldova

POPA Dumitru, dr, profesor universitar, decan, Romania

BÎRGĂU Mihail, dr hab în drept, professor universitar, Republica Moldova

PAVLOVSCHI Stanislav, ex-judecător la CEDO, Republica Moldova

PULBERE Dumitru, ex-președinte al Curții Constituționale, Republica Moldova

RAILEAN Petru, dr în drept, conferențiar universitar, ex-judecător la
Curtea Constituțională, Republica Moldova

ZAPOROJAN Veaceslav, dr în drept, conferențiar universitar,
ex-judecător la Curtea Constituțională, Republica Moldova

STEPANIUC Victor, dr în istorie, conferențiar universitar, Republica Moldova

MIDRIGAN Pavel, dr în științe politice, lectoir universitar, Republica Moldova

Redactor tehnic, IT: TOPILIN Dumitru