Institutul Justiției Constituționale

PULBERE Dumitru

Președinte Consiliului

Ex-președinte al Curții Constituționale.

RAILEAN Petru

Membrul Consiliului

Ex-judecător al Curții Constituționale, doctor în drept, conferențiar universitar.

ZAPOROJAN Veaceslav

Membrul Consiliului

Ex-judecător al Curții Constituționale, doctor în drept, conferențiar universitar.

PAVLOVSCHI Stanislav

Membrul Consiliului

Ex-judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, Avocat.

AVORNIC Gheorghe

Membrul Consiliului

Doctor habilitat în drept, profesor universitar, președintele Uniunii Juriștilor din Republica Moldova, rector al Universității de studii politice și economice europene „Constantin Stere”.

CHIRTOCA Vasilii

Membrul Consiliului

Președinte al Consiliului de Administrație al DAAC-Hermes Grup.

COSTACHI Gheorghe

Membrul Consiliului

Academician, doctor hablitat în drept, profesor universitar.

KUCIUK Valeriu

Membrul Consiliului

Presedintele Institutului Justiției Constituționale, doctor în drept, lector universitar

BUJOR Valeriu

Membrul Consiliului

Doctor în drept, profesor universitar, rector al Institutului de științe penale și criminologie aplicată.

STEPANIUC Victor

Membrul Consiliului

Doctor în istorie, conferențiar universitar.

IACUB Irina

Membrul Consiliului

Doctor în drept, conferențiar universitar.

BÎRGĂU Mihai

Membrul Consiliului

Doctor habilitat în drept, profesor universitar.

MIDRIGAN Pavel

Membrul Consiliului

Doctor în politologie, conferențiar universitar