Institutul Justiției Constituționale

INSTITUTUL JUSTIȚIEI CONSTITUȚIONALE (IJC)
este o asociație obștească neguvernamentală din Republica Moldova, apolitică, nonprofit, care a fost constituită în 2022 de un grup de experți în dreptul constituțional.

Noutăți

IJC - ce facem ?

Institutul Justiției Constituționale (IJC) este o asociație obștească neguvernamentală din Republica Moldova, apolitică, nonprofit, care a fost constituită în 2022 de un grup de experți în dreptul constituțional.

Misiunea IJC este promovarea supremației Constituției,  contribuirea și apărarea principiilor, normelor și a valorilor constituționale ale Republicii Moldova

Scopul principal al IJC este apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, intereselor societății și ale Republicii Moldova

Pentru ași realiza scopurile statutare, IJC:

  1. promovează valorile constituționale și realizează inițiative cu caracter civic, economic, cultural, educativ, pentru a pune în valoare prevederile Constituției Republicii Moldova,
  2. desfășoară evenimente publice cu privire la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, intereselor societății și a interesului național al Republicii Moldova,
  3. organizează și desfășoară activități științifice în domeniul dreptului în vederea consolidării statului de drept și a statalității, neutralității și suveranității Republicii Moldova, promovând supremația Constituției Republicii Moldova.

IJC își desfășoară activitatea sa deschis și public, în baza principiilor libertății de asociere, legalității, publicității și transparenței, a autoadministrării și autogestiunii.

Consiliul mai mult

PULBERE Dumitru

Președinte Consiliului

Ex-președinte al Curții Constituționale.

KUCIUK Valeriu

Membrul Consiliului

Doctor în drept, lector universitar.

RAILEAN Petru

Membrul Consiliului

Ex-judecător al Curții Constituționale, doctor în drept, conferențiar universitar.