Institutul Justiției Constituționale

Mesaj de felicitare de ziua de naștere adresat colegului nostru Valeriu BUJOR

Mult Stimate coleg,
cu frumoasa ocazie a zilei de naștere, Vă adresăm felicitări cordiale
și cele mai sincere urări de bine.
Apreciind înalt eforturile Dvs în domeniul dezvoltării în republică a
științei juridice, constatăm că pe parcursul a 44 de ani de activitate
ați atins succese remarcabile. Așa astăzi aveți la bilanț mii de
absolvenți specializați în drept, sute de cadre științifice crescute,
zeci de discipoli care Vă urmează calea de savant în științele penale.
Dat fiind faptul că v-ați manifestat mereu ca o personalitate
deosebită cu valoare și cu caracter, astăzi în republică activează mai
multe instituții de învățămînt și de cercetare cu profil criminologic,
dezvoltând cu succes domeniul științei penale şi criminologice
naționale.
Astfel, Vă cunoaștem stimate coleg atât ca pe un valoros teoretician,
dar şi ca pe un mare practician cu o prodigioasă activitate în
domeniul științei criminologice, care a dat speranțe şi aripi în
domeniul  dreptului multiplelor generații de tineret .
Mult stimate domnule profesor Valeriu BUJOR,
la acest popas aniversar, Vă spunem la mulți mulți ani sănătoși și fericiți!

Cu deosebit respect,
Consiliul Institutului Justiției Constituționale