Institutul Justiției Constituționale

Mesaj de felicitare – Prof. Avornic

LA MULȚI ANI Domnului Gheorghe AVORNIC, Doctor Habilitat în drept, Profesor universitar, cu frumosul prilej al jubileului aniversar

Mult stimate Domnule  Profesor Gheorghe  AVORNIC,

Institutul Justiției Constituționale Vă felicită cordial cu frumoasa aniversare de 60 de ani.

Profesor universitar, doctor habilitat în științe juridice, avocat, doctor honoris causa al Universității Danubius Galați, Rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene, Președinte al Uniunii Juriștilor din Moldova, Redactor șef al Revistei Naționale de Drept, membru al Asociației Juriștilor Americani, vice-președinte al Uniunii Internaționale a Juriștilor, membru Bordului de directori al Organizației Europene de Drept Public, membru al Consiliului Institutului Justiției Constituționale,  rezultatele cercetărilor și activității Dvs sunt înalt apreciate de către mediul academic. Acest popas aniversar este un plăcut prilej de a Vă aduce un omagiu şi recunoștință pentru activitatea științifică, didactică și managerială realizată de-a lungul mai multor decenii.

Fiind un savant ilustru cu un orizont larg de interese științifice în domeniul dreptului, sunteți o personalitate notorie demnă de tot respectul şi întreaga considerație a comunității științifice a juriștilor din Republica Moldova, dar și de peste hotarele ei.

Remarcăm, în mod special, aportul Dvs. şi contribuția personală pe care ați adus-o la dezvoltarea științei naționale juridice, marcându-Vă prin originalitatea și profunzimea subiectelor investigate, a metodicii de abordare, a concluziilor obținute şi prin implementarea practică a  rezultatelor științifice dezvoltând știința dreptului în Republica Moldova. 

Prodigioasa Dumneavoastră activitate în aulele universitare se măsoară în mii de studenți care V-au urmat cu respect și apreciere. Profesor prin vocație, sunteți cel care V-aţi lăsat amprenta pe coloana de valori a fiecăruia dintre ei – astăzi juriști recunoscuți în țară şi peste hotare.

Pe parcursul unei cariere impunătoare ați publicat sute de lucrări științifice și științifico-didactice, zeci de cărți în diferite limbi, printre care monografii, tratate de teorie generală a dreptului, zeci de manuale, sute de articole științifice, etc.

Ați participat la sute de manifestări științifice, zeci de proiecte naționale și internaționale, printre cele mai importante fiind acele cu privire la elaborarea cuticulelor universitare la specialitatea Drept, Proiectele Tempus-Tacis, Ispilantus, FONI, Orizont 2020 și altele.
În această zi când încununați frumoasa vârstă de 60 de ani din ziua nașterii, Institutul Justiției Constituționale  Vă exprimă  profunde sentimente de aleasă stimă şi înaltă apreciere, adresându-Vă cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, prosperitate, izbândă şi perseverență, bucurie de la cei dragi şi forță vivace pentru a contribui şi pe viitor cu aceeași pasiune și dăruire în munca nobilă de sporire a tezaurului național juridic.

La mulți ani binecuvântați mult stimate coleg, Domnule Gheorghe AVORNIC!

 

Cu cele mai alese și înalte considerațiuni,

 

CONSILIUL INSTITUTULUI JUSTIȚIEI CONSTITUȚIONALE