Institutul Justiției Constituționale

INVITATIE la Conferinta științifico-practică naționala

INVITATIE

la Conferinta  științifico-practică naționala din 13 octombrie 2023

„Neutralitatea Republicii Moldova

paradigmă cu valoare constituțională

Stimați colegi, 

Vă invităm la Conferinta  științifico-practică naționala din 13 octombrie 2023 „Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională”, organizată de Institutul Justitiei Constitutionale in parteneriat cu Biblioteca nationala a Republicii Moldova, Universitatea de Studii Politice si Economnice Europene “Constantin Stere” si Institutul de Stiinte Penale si Criminologie Aplicata,  care va avea loc pe 13 octombrie 2023 in incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova,  Chișinău, str.31 august 1989 nr.78 (blocul 2, Sala Arte si Harti).

Sunteți invitat să participați în calitate de vorbitori sau participanti. Va fi o dezbatere cu privire la cele mai importante aspecte ale neutralitatii Republicii Moldova.

Data limită pentru înregistrarea la eveniment: 10 octombrie 20232 .

Materialele conferintei vor fi editate într-o culegere specială. Cerințele pentru publicarea materialelor pot fi accesate urmând link-ul https://ij.md/md/ .

Limba oficială a evenimentului: moldoveneascâ, rusă, engleza.

Sperăm că veți accepta invitația noastră și așteptăm cu nerăbdare participarea dumneavoastră. Vă rugăm să transmiteți invitație celor interesați să participe la lucrarile conferintei. 

Suntem deschiși pentru o colaborare viitoare în domenii de interes reciproc. 

Mai multe informații despre cerințele tehnice pentru publicare și alte informații utile pot fi găsite pe site-ul web https://ij.md/md/ 

Dacă aveți alte întrebări legate de eveniment, ne puteți contacta la email: institutjustconst@gmail.com , tel. +(373)78824719

COMITETUL DE ORGANIZARE

al Conferinței științifico-practice naționale din 13 octombrie 2023

„Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională”

 

Valeriu KUCIUK, dr în drept, lector universitar, președinte

Stanislav PAVLOVSCHI, membru

Dumitru PULBERE, membru

Constantin BURGHIU, membru

Pavel MIDRIGAN, dr în științe politice, lector universitar

Irina IACUB, dr în drept, conferențiar universitar, membru

 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

al Conferinței științifico-practice naționale din 13 octombrie 2023

„Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională”

 

Gheorghe COSTACHI, dr habilitat în drept, profesor univ, academician, președinte

Gheorghe AVORNIC,  dr habilitat în drept, profesor univ, membru

Valeriu BUJOR, dr în drept, profesor univ, membru

Dumitru POPA, dr, profesor univ, decan, membru

Mihail BÎRGĂU, dr habilitat în drept, professor univ, membru

Petru RAILEAN, dr în drept, conferențiar univ, membru

Veaceslav ZAPOROJAN, doctor în drept, conferențiar univ, membru

Valeriu KUCIUK, dr în drept, lector univ, membru

Pavel MIDRIGAN, dr în științe politice, lector univ

Irina IACUB, dr în drept, conferențiar univ, membru, secretar științific

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

la Conferința științifico-practică naționala din 13 octombrie 2023

„Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională”

care se va desfasura in incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova,

Chișinău, str.31 august 1989 nr.78 (blocul 2, Sala Arte si Harti)

 

Înscriere

Vă invităm sa vă înregistrați (prin expedierea formularului la adresa de e-mail institutjustconst@gmail.com) pentru a fi incluși în lista participanților la lucrările Conferinței, iar după prezentarea în termen la aceeași adresă de e-mail a articolului, să fiți incluși în Programul de lucru al Conferinței.

La Conferință se pot înscrie cercetători ce își propun să prezinte lucrările proprii sau în coautorat, precum și persoanele care sunt interesate să asiste la susțineri și dezbateri.

Programul conferinței și modalitatea de participare la lucrările acesteia,  precum programul și link-ul de acces on-line la lucrările Conferinței, vor fi expediate participanților cu 3 zile înainte de data desfășurării la adresa de e-mail pe care o veți indica în formularul de participare.

Publicarea lucrărilor:

Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi în culegerea de lucrări a Conferinței, care va fi editată ulterior.

Termene limită:

10.10.2023 – înregistrarea prin expedierea formularului de participare la adresa de e-mail: institutjustconst@gmail.com 

11.10.2023 – depunerea articolului științific (comunicării), conform cerințelor din anexă, la adresa de e­-mail: institutjustconst@gmail.com

Date de contact din partea Comitetului de organizare:

Valeriu KUCIUK, președintele Comitetului de organizare,

tel.: +37369679145; e-mail: vkuchiuk@yahoo.com   

Irina IACUB, secretarul științific al Consiliului științific

tel.: +37369156360, e-mail: irinaiacub@mail.ru   

 

FORMULAR DE PARTICIPARE

 

Numele, prenumele

 

Titlul științific

 

Titlul științifico-didactic

 

Funcția

 

Denumirea completa a instituției în care activați

 

Tema comunicării (în cazul participării fără comunicare urmează de menționat)

 

Secțiunea de lucru din cadrul conferinței

 

Telefonul de contact

 

Adresa de e-mail

 

Numele, prenumele, alte informații despre coautor (în cazurile în care există coautor)

 

 

CERINȚE

față de articolele prezentate pentru publicare

în materialele Conferinței științifico-practice naționale din 13 octombrie 2023

„Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională”

 

Structura articolului:

Prima pagina trebuie sa cuprindă:

TITLUL (se culege cu majuscule);

NUMELE și Prenumele autorilor (complet);

Titlul științific și științifico-didactic, funcția deținută și locul de muncă, e-mail;

Rezumat în limba moldovenească, rusă și engleză (în volum de până la 200 de cuvinte);

Cuvinte-cheie în limba moldovenească, rusă și engleză (până la 10 cuvinte);

Textul propriu-zis;

Referințe bibliografice.

Exigențe tehnice: format A4; margini: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; volum – 7-10 pagini, text tipărit la intervalul 1,5, cu caractere Times New Roman, mărimea caracterelor – 14.

Figurile, fotografiile și tabelele se plasează nemijlocit în text și vor fi de o calitate înaltă. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine și legenda respectivă. Tabelele se numerotează și trebuie să fie însoțite de titlu.

În text referințele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [1, p. 5] și se prezintă la sfârșitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariției lor în text. Referințele se prezintă în modul următor:

  • manuale: numele autorilor, titlul complet al lucrării, locul editării, anul editării, numărul total de pagini (Olteus Grigore. Manual de drept administrativ. Chișinău: Tipografia Centrală, 2014, 622 p.);
  • revistele și culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediției, volumul, numărul, paginile de început și de sfârșit (ex.: Olteus G. în: Revista de drept național, nr.36, 2019, p.153-157);
  • alte surse: Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova. nr. 259 din 15 iulie 2014. în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 (1479-1483), 30.07.2014;
  • teze de doctorat, autoreferate ale tezelor de doctorat: Robu Sergiu. Răspunderea penală. Teza de doctor in drept. Chișinău, 2022, 171 p.;
  • referințe la documente electronice: Ohrimenko S. IP și tehnologiile informaționale – abordare societală. Chișinău, 2020. http: //www.ase.md./vers/1321118/Pages/ohrimenko.phtml (accesat la 10.10.2023).

Lista referințelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Consiliul științific își asumă dreptul de a respinge materialul prezentat, în cazul în care nu corespunde rigorilor științifice sau de editare.