Institutul Justiției Constituționale

Institutul Justiției Constituționale își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu manifestările publice ale conducerii autorităților centrale.

ADRESARE DESCHISĂ

      Institutul Justiției Constituționale își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu manifestările publice ale conducerii autorităților centrale ale puterilor executive și legislative referitor la hotărârile de anulare de către Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a 21 de decizii ale Comisiei Pre-Vetting – Comisie independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, dispunând reevaluarea candidaților.

       Institutul Justiției Constituționale regretă aprecierile denigratoare ale conducătorilor autorităților centrale naționale, care numesc deciziile CSJ „decizii pe bandă rulantă”, „set de argumente generice, trase la indigo”, „practică de aplicare neuniformă și interpretare ambiguă a legii”, dar
și „metodă prin care se încearcă sabotarea reformei”,.
         Totodată, consideră drept inadmisibile reflecțiile-amenințări ale conducerii țării care declară oficial, că cazul dat „nu este primul obstacol pe care judecătorii corupți îl creează”, că „deciziile CSJ de anulare a hotărârilor Comisiei de evaluare externă a integrității judecătorilor sunt ilegale” și public avertizează judecătorii care au luat aceste decizii, că „vor răspunde conform legislației în vigoare”. Dar și mai mult, dând aprecieri întregului sistem judecătoresc, precum că „sistemul justiției a decis să meargă împotriva tuturor cetățenilor și să lupte până la capăt în favoarea criminalilor”, califică hotărârile Curții Supreme de Justiție ca „o încercare a sistemului de a pune bețe în roate reformei justiției” și ca „o nouă încercare a grupărilor corupte din sistem”.
          În contextul sus-menționat, este importantă și poziția Comisiei Pre-vetting,
care într-un comunicat a adus la cunoștință publicului, că ea „va analiza minuțios argumentarea Curții și se va expune asupra acțiunilor sale ulterioare”, lăsând incertă obligația sa legală de respect față de instanța de judecată națională, de autoritatea lucrului judecat și de executare necondiționată a unei hotărâri irevocabile a CSJ – organ suprem al puterii judecătorești.
      Așa, Institutul Justiției Constituționale menționează că poziționarea în contradictoriu a autorităților centrale naționale din puterile legislative și executive, denotă nerespectarea prevederilor art.1 alin.(3), 4, 6, 16, 18, 20, 21, 24, 32, 55, 77, 79, 96, 101 și 114-123 ale Constituției, dar și existența unui conflict între ramurile puterii de stat, care în Republica Moldova ar putea evolua într-o criză constituțională cu efect direct asupra întregii societăți.      

      In contextul art. 6 al Constituției sunt inadmisibile acțiunile de îngrădire a independenței puterii judecătorești, ingerința, presiunile puterii executive si legislativa asupra puterii judecătorești. Orice încercare de a controla politic și supune puterea judecătorească de către guvernare – este calea spre dictatură și totalitarism. Este inadmisibil ca într-un stat democratic, decizia unei comisii pre-vetting să aibă puterea asupra deciziilor unor organe constituționale ale puterii judecătorești, fixate in art.114-123 ale Constituției.

      În același timp, Institutul Justiției Constituționale reliefează că independența justiției este în beneficiul cetățeanului, societății și a statului, și ultimul cuvânt în înfăptuirea justiției aparține autorităților judecătorești. De aceea, independența judecătorului nu poate face obiectul unor negocieri politice, iar un corp judecătoresc desconsiderat și public declarat corupt de celelalte ramuri ale puterii de stat, prin definiție denotă lipsa garanțiilor de independență, atât de necesare înfăptuirii justiției.

      Institutul Justiției Constituționale subliniază că garanțiile de independență pe care le oferă Constituția sunt expres expuse în textul constituțional, dar și în legislația in vigoare a Republicii Moldova privind sistemul național judecătoresc. Eliminarea de către unii conducători din autoritățile centrale ale statului a componentei independenței judecătorului, constituie o imixtiune flagrantă în justiție și în activitatea autorităților judecătorești, fiind în dezacord cu legea națională, cu jurisprudența constată a Curții Constituționale a Republici Moldova, dar și cu cele mai importante documente internaționale acceptate și ratificate de Republica Moldova în domeniul justiției.

Institutul Justiției Constituționale solicită organului legislativ și celor executive,

  • să înceteze orice acțiuni de ingerință în activitatea instanțelor judecătorești, și
  • să asigure respectarea garanțiilor constituționale ale statutului independent al judecătorilor, dar și al întregului sistem judecătoresc din Republica Moldova.

Consiliul
Institutului Justiției Constituționale