Institutul Justiției Constituționale

Felicitare V.Kuciuk

LA MULȚI ANI

Domnului Valeriu KUCIUK, Doctor în drept, Lector universitar,

cu frumosul prilej al jubileului aniversar

Mult stimate Domnule Doctor Valeriu KUCIUK,

Cu frumosul prilej al aniversării de 60 de ani Consiliul Institutului Justiției Constituționale Vă felicită cordial.

Doctor în științe juridice, lector universitar, avocat, Președinte al Institutului Justiției Constituționale din Moldova, membru al Societății de Științe Juridice și Administrative dîn România,  și avînd calitatea de șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept din cadrul Secretariatului Parlamentului, ați reprezentat cu brio mai bine de 9 ani Parlamentul la Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

Totodată, acest popas aniversar este un plăcut prilej de a Vă aduce un omagiu şi recunoștință pentru activitatea științifică și didactică realizată de-a lungul deceniilor, realizând o bogată bibliotecă de drept prin publicarea a peste 100 de lucrări științifice și didactice în domeniul dreptului, înalt apreciate atât de către mediul academico-didactic, cât și de întreaga comunitate științifică a juriștilor din Republica Moldova.

Sunteți un savant bine-cunoscut în întreaga Moldovă, cu un orizont larg de interese științifice în domeniul dreptului,  contribuind zi de zi la dezvoltarea științei naționale juridice, investigând profund diverse subiecte importante ale dreptului național, promovând și implementând rezultatele științifice atinse întru dezvoltarea statului de drept Republica Moldova. 

În această zi când încununați frumoasa vârstă de 60 de ani, Consiliul Institutului Justiției Constituționale  Vă adresează cele mai calde urări de sănătate, putere și bunăstare!

Fie ca Domnul să vă dea forță și oportunități să vă realizați tot ce vă doriți în plan personal și profesional, precum și să vă miluiască cu lumină, pace și căldură în familie și în suflet!

Sunteți o persoană deosebită! Rămâneți așa și în următorii 60 de ani!

La mulți, mulți ani frumoși și binecuvântați mult stimate coleg, Domnule Valeriu KUCIUK!

 

Cu cele mai alese și înalte considerațiuni,

CONSILIUL INSTITUTULUI JUSTIȚIEI CONSTITUȚIONALE