Institutul Justiției Constituționale

Cu prilejul conferinţei nationale „Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională” , avem deosebita onoare de a invita studenţii, masteranzii, doctoranzii, tineri cercetători şi cadrele didactice să participe